Her er programmet for høsten 2019
•Tirsdag 24/9 - Langvarige smerter. Kl 13.00-14.30

Foreleser: Margreet Passchier fra fysikalsk medisinsk avdeling, NLSH

 

•Tirsdag 1/10 - KOLS Kl 13.00-14.30

Foreleser: Kolssykepleier Linda Djupos LNSH

 

•Tirsdag 8/10   - Diabetes

Kl 11.30-13.00 Diabetes type 1 --  Kl 13.00-14.30 Diabetes type 2

Foreleser: Diabetessykepleier Elin Røst, NLSH

 

• Tirsdag 29/10 - Stoffskiftesykdommer 13.00-14.30

Foreleser: Lege Anne Godding

 

•Tirsdag 5/11 - Senskader etter kreftbehandling kl 13.00-14.30

Foreleser: Onkologisk Sykepleier Merete Hansen

 

•Tirsdag 12/11 - Inflammatorisk tarmsykdom Kl 13.00-14.30

Foreleser: Jorunn Almendingen

 

•Tirsdag 19/11 - Revmatiske lidelser Kl 13.00-14.30

Foreleser Driftssykepleier Tore Stenersen NLSH

 

•Torsdag 28/11 - Parkinson Kl 13.00 til 14.30

Foreleser Sykepleier Stina Ringstad, NLSH


Har du spørsmål angående temadagene ta kontakt:
Carine Sollund 90 64 78 42
Gunn Zakariassen 99 70 85 79