Hun tror at ved å satse på arbeidsmiljø og trivsel vil kommunene kunne bli mer attraktiv som arbeidsplass. Det handler også om rekruttering og omdømmebygging i prosjektet Jobbvinner som startet opp i høst. Dette er et nasjonalt prosjekt der hovedmålet er at kommunen skal være en attraktiv arbeidsplass og god læringsarena. Alle Salten-kommunene er med. Også Nord Universistet og Nordland Fylkeskommune er med i tillegg til fagorganisasjonenen NSF, Fagforbundet og Delta.

Salten har satt som hovedmål å beholde helsefagarbeidere og sykepleiere som allerede er ansatt i kommunen mens delmålet er at de ansatte skal trives på jobb, ønsker å bli værende i jobben og vil anbefale kommunen til andre.

Et av de tiltakene i prosjektet er å etablere samarbeid mellom kommuner og utdanningsinstitusjoner. Hensikten med samarbeidet er å utvikle tiltak som styrker praksisopplæringen. Gode praksisopplevelser er avgjørende for valg av fremtidig arbeidsgiver.

Logo til prosjektet er «Vi søker de beste til våre nærmeste». Det vil si at målet er å gjøre de ansatte så gode at de blir de beste folkene som skal jobbe for våre nærmeste som trenger omsorg. 

Christel Kjerran er til daglig avdelingssykepleier i Fauske kommune, men er frikjøpt i 20% stilling for prosjektlederjobben. 

For mer info: https://jobbvinner.no/. Se også facebooksiden Jobbvinner