Teststasjonen befinner seg på øvre siden av Fauske sykehjem og har adresse Helsetunet 5.

Tverrsnittstudie av bestemt gruppe
Dette gjelder kun for de som enten ikke er vaksinert eller kun har fått en dose av koronavaksine. Det gjelder altså ikke for de som er fullvaksinerte eller har gjennomgått sykdommen siste 6 måneder.

Dette er en såkalt tverrsnittsstudie der det testes en bestemt gruppe mennesker i et gitt tidspunkt og viser om det foreligger smitte i denne gruppen eller ikke.

- Vi ønsker at så mange som mulig tar seg tid til å møte for en rask og gratis test, sier konstituert kommuneoverlege/smittevernlege Gregory Hautois. Det er selvsagt frivillig men jo flere som møter jo bedre blir undersøkelsen.

De som skal testes har verken symptomer eller eksponering til kjent smitte da disse skal testes på teststasjon på vanlig måte. Derfor vil ingen av de som testes få beskjed om å holde seg hjemme til prøvesvar foreligger.

Samler 20 prøver
Her tester vi med PCR-metoden og vi samler 20 prøver i samme prøverør, såkalt prøvesammenslåing (pooling) til PCR i samarbeid med det mikrobiologiske laboratoriet ved Nordlandssykehuset.

- Målet er å redusere sannsynlighet for smitteutbrudd ved å oppdage, isolere og smittespore rundt eventuelle smittede personer som ellers ville blitt oppdaget senere eller ikke i det hele tatt, fortsetter Hautois. Vi har ingen spesiell mistanke knyttet til GATA-festivalen men ønsker her å bruke føre var prinsippet. Skulle det ha vært smitte under festivalen så vil vi øke sannsynligheten for å oppdage det på et tidlig tidspunkt.

- Vi håper på å få testet 200 personer, kanskje enda flere.

 

I tillegg ønsker kommuneoverlegen å gjenta rådet om at alle som skulle kjenne på symptomer, selv milde symptomer bør derimot holde seg hjemme og bestille seg test umiddelbart. Dette gjelder alle uavhengig om de er beskyttet eller ikke.