På Teamsmøtene vil kommunedirektørens ledergruppe og ordfører delta. Det vil bli tatt opptak av møtene, og spørsmål kan også sendes inn skriftlig både før og etter møtet. Les mer (og se opptak av budsjettframlegging tidligere i dag) om budsjettet her: