Regjeringen har besluttet at vaksinasjonskapasiteten nasjonalt skal økes for å raskest mulig vaksinere alle over 65 år med både oppfriskningsdose korona og influensavaksine. Også øvrig vaksinering med oppfriskningsdose til helsepersonell som over tid har kontakt med pasienter med økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 og andre dose til 16 og 17-åringene vil prioriteres. Det vil bli vaksinering i kommunestyresalen 2 dager per uke tom uke 50.

Vi minner om at det kun er personer fra 65 år og oppover, samt personer med alvorlig svekket immunforsvar som får 3. dose nå. Intervallet mellom 2. og 3 dose er minimum 5 mnd for dem fra 65 år.

Vi ønsker at så mange som mulig tar en boosterdose og vi vil derfor ringe alle over 65 år som enda ikke har fått time til 3. dose. Vi oppfordrer fortsatt pårørende til i størst mulig grad å hjelpe med timebestilling. Dette kan gjøres i Helseboka eller ved å ringe vaksinetelefonen mellom kl. 9-11 på hverdagene. Dette vil avhjelpe en presset kapasitet i kommunen.

Bestilling via Helseboka

Bestilling av influensavaksine kan også gjøres via koronavaksine-telefonen.

Gravide bør ta to doser koronavaksine

Gravide har økt sannsynlighet for alvorlig sykdom som følge av covid-19. Folkehelseinstituttet anbefaler derfor gravide om å beskytte seg ved å ta to doser koronavaksine.

Følgende prioritering for vaksinering gjelder:

  1. Dose 1 koronavaksine til uvaksinerte
  2. Dose 2 koronavaksine til delvis vaksinerte
  3. Dose 3 koronavaksine til personer med alvorlig svekket immunforsvar
  4. Oppfriskningsdose koronavaksine til sykehjemsbeboere og til de over 65 år
  5. Sesonginfluensavaksine til definerte risikogrupper
  6. Oppfriskningsdose koronavaksine til utvalgt helsepersonell
  7. Sesonginfluensavaksine til helsepersonell