Det ble blant annet øvd på koordinering og bruk av planverk. Krisestab ble utfordret på terrorhendelser og fikk diskutert mulige løsninger. Evalueringen viser at vi har gode planer, men at det er svært nyttig med jevnlige øvelser som kan avdekke områder der vi kan gjøre forbedringer. I tillegg til politi var også Heimevernet innom øvelsen hos kommunen. Øvelsen foregikk i kommunestyresalen.