Samefolkets dag ble markert med flaggheising, nasjonalsang fremført av Sarah Viktoria Bergli og tale fra varaordfører Nils-Christian Steinbakk. 

Se programmet for samiske dager

Mann med ordførerkjede holder tale utenfor rådhuset
Varaordfører Nils-Christian Stenbakk gratulerte med dagen i sin tale. Foto: Ida Bjørkquist/Fauske kommune
Samisk flagg i toppen av flaggstang. Blå himmel i bakgrunn
Flagget ble heist til topps mens nasjonalsangen ble sunget. Foto: Ida Bjørkquist/Fauske kommune

Du kan se Sarah Viktoria synge nasjonalsangen på vår Facebook-side

Varaordførerens tale

Hei alle sammen, eller Burist, som det heter på pitesamisk. Og da må jeg starte med å si at pitesamisk er et språk som snakkes av en håndfull personer fra grensen til Sørfold i Nord og Ranfjorden i sør.

Når vi i dag feirer samenes nasjonaldag, så er det er en dag for å hedre samisk kultur, språk og historie. Samene har en unik plass i vårt mangfoldige samfunn, og det er viktig å anerkjenne deres bidrag og arv. 

Vi feirer også samefolkets dag for å minnes det første samiske landsmøtet som ble holdt i Trondheim 6. februar 1917. Den gangen var det en viktig begivenhet der samer fra ulike områder samlet seg for å diskutere felles utfordringer og muligheter.

Et åpnere norsk samfunn har etter hvert gitt større innsikt og forståelse for samisk kultur og levesett. Ved siden av det viktige arbeidet som gjøres i politisk sammenheng, så er nok framveksten av samiske artister og kunstnere det klareste signalet for folk flest på at noe positivt har skjedd i forståelsen og anerkjennelsen av det samiske. 

Jeg er bare nødt til å nevne Mari Boine. En meget sterk ambassadør for samisk musikk og kultur. Mari Boine sin deltagelse i “Hver gang vi møtes” på TV2, har gjort sterkt inntrykk på mange og jeg tror det er viktig å prøve å forstå det som ligger bak hennes fortelling og det sterke budskapet hun formidler.

Feiringen av samefolkets dag blir på Fauske markert over flere dager og de av oss som var til stede under åpningen av Bodø 2024 på lørdag, fikk en fantastisk opplevelse inspirert av samisk kultur.

Om litt skal skoleelever på mellomtrinnet se «Sameblod» - en film om undertrykkelsen av samer sett fra en samejentes perspektiv på 1930-tallet. Det er en meget viktig oppgave vi har å opplyse om den historie som har vært med å forme det samiske og samspillet med alle nordmenn.

Våre egne Margareth og Lennart Ranberg har kunstutstilling her i rådhuset og i kveld blir det konsert med Elisabeth Misvær og sønnen Trygve, sammen med trekkspilleren Andrej Stepanov.

La oss sammen feire samenes nasjonaldag med stolthet og respekt.

Vuarrbe bejviin! Gratulerer med dagen