Foreløpig har Fauske kommune gjennom sin advokat skriftlige henvendt seg til Private Barnehagers Landsforbund (PBL) om saken og vi avventer videre tiltak i saken inntil svar fra PBL foreligger.

 Saken dreier seg om utbetalt tilskudd i 2013 hvor Fauske kommune etter klage fra PBL har endret grunnlagsberegningen av treåringer.

 Beregningene ble gjort ut fra lokale retningslinjer som tilsier at treåringer skal telles som små gjennom hele året, både i kommunale og ikke-kommunale barnehager. Alle vedtak er fattet på dette grunnlag. I tillegg vil vi opplyse om at samtlige styrere i både ikke-kommunale og kommunale barnehager var kjent og ikke minst enige om denne praksis.

 Etter klage fra PBL ble det gjort endringer i praksis for både ikke-kommunale og kommunale barnehager hvor treåringer i 2013 ble håndtert som store fom august 2013. Dette medførte at tilskuddsberegninger ble justert i forhold til tidligere vedtak. Dermed var det naturlig for Fauske kommune med bakgrunn i klagen fra PBL til å gjøre endringer og kreve tilbakebetalt tilskudd.

 Fauske kommune har vært tydelig på prinsippet om at treåringer skal telles likt, både i ikke-kommunale og kommunale barnehager. Endres tellemåten for de ikke-kommunale barnehagene endres den tilsvarende for de kommunale barnehager.

Vi registrerer at PBL hevder at pengene er brukt i god tro i de ikke-kommunale barnehager. Det stiller jeg meg noe tvilende til ettersom styrere i de ikke-kommunale barnehager var fullt ut kjent med både beregningsgrunnlaget og de endringer som ble gjort etter klage fra PBL.

 

Det hevdes også at de ikke-kommunale barnehagene allerede har disponert pengene fra 2013. Iht til de regnskap vi har mottatt fra de ikke-kommunale barnehager for 2013 registrerer vi at barnehagene har tatt til følge våre krav og avsatt beløpet i sine regnskap.

 

Even Ediassen

Rådmann