Det jobbes med å få rekruttert en vikar for denne perioden. Vi ber derfor innbyggere med tilknytning til dette kontoret om forståelse i en krevende situasjon, og beklager at dette får konsekvenser for våre innbyggere. For sommeren 2022 vil Valnesfjord legekontor fra 27. juni til 21. august, driftes fra Fauske legesenter. Telefonnummeret til Valnesfjord legekontor vil være det samme som tidligere; 75 60 44 30.