Vi skal lage ny kommunedelplan for helse, omsorg og velferd 2023-2030. I den forbindelse inviterer vi aktuelle utvalg, råd, lag og foreninger i Fauske til et dialog-/innspillsmøte.

Tid: onsdag 22. mars kl. 13.30 med varighet inntil to timer

Sted: kommunestyresalen i underetasjen på administrasjonsbygget til Fauske kommune.

 

Innledningsvis vil det bli gitt en kort orientering om planarbeidet.

Hovedtema som vi særlig ønsker innspill på i møtet:

Aldersvennlig samfunn: innledning ved Anne Berit Rafoss, Senteret for et aldersvennlig Norge, Per Håkon Hanssen og Ørjan Bendiksen, Fauske kommune, samt Mona Hanssen, Nasjonalforeningen for folkehelsen Fauske demensforening

Forebygging, frivillighet, aktivitet og fellesskap: innledning ved Carine R. Sollund, Fauske Frisklivssentral

Det vil være anledning til å gi innspill også til andre temaområder av planen.

NB: Hovedtemaene i dette møtet er de samme som på innbyggermøter som vi gjennomfører på kveldstid på tre ulike steder i kommunen, se nærmere info på kommunens hjemmeside.