Den nye formen for utsendelse resulterer også i en ny fakturablankett. Den nye løsningen innebærer at alle faktura blir forsøkt sendt digitalt, via AvtaleGiro, eFaktura, Vipps Regning, digital postkasse (Digipost eller eBoks) eller som vedlegg i en e-post. Hvis dette ikke er mulig blir fakturaen levert som papirfaktura i postkassen din.

AvtaleGiro

Her overlater du arbeidet med å betale regningen til banken din. På den måten blir alltid regningene betalt tidsnok, og du slipper således også eventuelle purringer. Dersom du som kunde har Avtalegiro, vil betalingen som tidligere bli trukket direkte i nettbanken.

eFaktura

eFaktura er vår mest foretrukne distribusjonskanal, og vi vil anbefale alle våre kunder å opprette

eFakturaavtale i banken, evt. «Ja takk til alle» på eFaktura. eFaktura sikrer at fakturaen kommer kjapt

frem, samt at den er ferdig utfylt så du slipper å taste kontonummer, KID og beløp.

 

Faktura via Vipps

Gjennom den nye løsningen har vi nå mulighet til å tilby Vipps eFaktura. Dette forutsetter at du

benytter Vipps, og har aktivert Vipps eFaktura inne i appen.

 

Faktura i Digipost / eBoks

For å motta faktura på Digipost/eBoks fordrer det at du har opprettet en digital postkasse hos en av

disse leverandørene. Dersom du allerede har avtale om eFaktura eller avtalegiro med kommunen vil

disse være foretrukket foran Digital Postkasse.

Faktura som vedlegg i e-post

Ønsker du å få fakturaen tilsendt som et PDF-vedlegg til e-post, kan du kontakte oss for å få registrert

din epostadresse i vårt system. Vi må presisere at dersom du har andre digitale kanaler som

avtalegiro, eFaktura, Vippsfaktura eller Digital postkasse, vil disse bli foretrukket fremfor epost.

Faktura levert i postkassa

Dersom vi ikke får treff i noen digitale kanaler, vil fakturaen bli levert i postkassa på samme måte som tidligere, og den eneste forskjellen du vil merke, er at utseende på fakturaen er noe endret. Den nye blanketten har ikke girodel i bunnen, så om du ønsker å benytte brevgiro må du fylle ut en tom

giroblankett. Tomme giroblanketter fås i banken, eller ved henvendelse til kommunen. Vi oppfordrer imidlertid alle kommunens kunder til å gå over til digital fakturaflyt. Dersom du trenger en faktura med girodel for å benytte brevgiro ber vi om at du tar kontakt med den aktuelle tjenesten i kommunen som du mottar faktura fra.

For våre privatkunder som ønsker digital fakturaflyt bes dere ta kontakt med egen bank for å inngå avtale om eFaktura og/eller avtalegiro. Våre bedriftskunder kan benytte seg av elektronisk handelsformat (EHF).