Tilbudet om drop-in gjelder for både de som ikke har fått 1. dose mot korona og de som ønsker å framskynde dose 2. Ved framskynding av dose 2, må det ha gått minimum 4 uker siden første dose.

Ved å benytte drop-in trenger man ikke å registrere seg på forhånd. Når man møter opp på vaksinesenteret vil man bli både registrert, få vaksine og evt. få avtalt tidspunkt for andre dose. For barn/ ungdom under 16 år må begge foreldrene ha gitt samtykke. Samtykke, samt begge foreldres personnummer må tas med ved oppmøte.