Det er satt opp ekstra vaksinedager denne uka, torsdag 9. og fredag 10. desember. Det er også gjort endring i forhold til at det må ha gått fem måneder siden dose to, der det tidligere har vært seks måneder. Dette gjelder personer 45 år og eldre, sykehjemsbeboere og helsepersonell. Bestilling av time kan gjøres via Helseboka eller ved å ringe vaksinetelefonen 75 60 46 50, hverdager mellom 09.00 og 11.00. 

Alle over 65 år er blitt forsøkt kontaktet for å tilby oppfriskningsdose.
- Vi ber dem som ikke har mottatt dette tilbudet, og som ønsker vaksine om å ta kontakt med oss, sier helsesykepleier Sissel Laksosnes Olsen. 

I tillegg skal personer fra 18 år og eldre, med underliggende medisinske helsetilstander som gir høy risiko for alvorlig forløp av covid-19, også tilbys en oppfriskningsdose.
Dette gjelder:

  • Organtransplantasjon* 
  • Immunsvikt* 
  • Hematologisk kreftsykdom siste fem år* 
  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)*
  • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS og cerebral parese)* 
  • Downs syndrom*
  • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*