Varaordførers tale hyllet Lennart og Margareth Ranberg 

Hei alle sammen, eller Burist, som det heter på pitesamisk. 
Når vi i dag feirer samenes nasjonaldag, så er det er en dag for å hedre samisk kultur, språk og historie. Samene har en unik plass i vårt mangfoldige samfunn, og det er viktig å anerkjenne deres bidrag og arv. 

Et åpnere norsk samfunn har etter hvert gitt større innsikt og forståelse for samisk kultur og levesett. Ved siden av det viktige arbeidet som gjøres i politisk sammenheng, så er nok framveksten av samiske artister og kunstnere det klareste signalet for folk flest på at noe positivt har skjedd i forståelsen og anerkjennelsen av det samiske. 

Jeg er bare nødt til å nevne Mari Boine. En meget sterk ambassadør for samisk musikk og Kultur. Mari Boine sin deltagelse i hver gang vi møtes på TV2, har gjort sterkt inntrykk på mange og jeg tror det er viktig å prøve å forstå det som ligger bak hennes fortelling og det sterke budskapet hun formidler.

Feiringen av samefolkets dag blir på Fauske markert over flere dager og de av oss som var til stede under åpningen av Bodø 2024 på lørdag, fikk en fantastisk opplevelse inspirert av samisk kultur.

Margareth og Lennart Ranberg har kunstutstilling her i rådhuset og de har over mange år bidratt til formidling av samisk kunst og kultur til hundrevis, kanskje tusenvis av barn i Fauske kommune. Deres engasjement er enestående i kommunen, og Fauske kommune er takknemlig for den gode formidlingsjobben de gjør for å holde liv i det pitesamiske.  De har bidratt til DKS i en årrekke, og også deres samiske marked i Moen har de gjort seg bemerket med. Lennart har også hatt en aktiv rolle i den nye platen til Elisabeth Misvær. Han har hjulpet til med å finne frem gamle samiske toner og tekster til deres nye plate. Dere gjør en uvurderlig jobb for kommunens kulturarbeid.

Nå gleder vi oss til konsert med Elisabeth Misvær og sønnen Trygve, sammen med trekkspilleren Andrej Stepanov.

La oss sammen feire samenes nasjonaldag med stolthet og respekt.

Lihkku bejviin! Gratulerer med dagen

Trykk på bildene for å se de større.