Fauske kommune, enhet VVA har i 2019 og 2020 gjennomført utskifting av vann- og avløpsledninger i Rognveien fra kryss Gryttingveien og forbi kryss Aspveien/ Heggveien. I denne fase i 2021 skal VA-anlegget fra kryss Aspveien/ Heggveien til og med kryss Sjåheiveien skiftes ut. Kryssene på strekningen vil da bli stengt på ulike tidspunkt.

I forbindelse med utskiftingen må trafikk i området benytte anbefalte veier. Følg oppsatte omkjøringsskilt. Både trafikk fra sentrum mot Hauan og trafikk fra Hauan mot sentrum anbefales å benytte Granveien, Sjåheiveien og Gryttingveien, se vedlagte kart. Det samme gjelder gang-/ sykkeltrafikk. En annen oppfordring er å velge omkjøringsveien rundt Finneid. Beboere i Einerveien vil i en periode være uten adkomst. Fauske kommune vil legge til rette for at denne perioden blir så kort som mulig.

Omgjøring av trafikkmønsteret vil gjelde fra mandag 14. juni 2021 og til senhøsten 2021.