Nylig var det kickoff i Bodø rådhus for rekrutteringsprosjektet Menn i helse der Fauske er representert med 3 deltakere. Av gruppa på 19, er 3 kvinner.

Fauske kommune er med i et nasjonalt rekrutteringsprogram der arbeidssøkende menn mellom 25 - 55 år kan få tilbud om et komprimert og forutsigbart utdanningsløp frem mot fagbrev som helsefagarbeider. Det er gjennomført intervju av søkere, og 19 har altså fått tilbud om 14 ukers veiledet praksisperiode som helserekrutt på sykehjem eller tilsvarende. Deretter er det sommerjobb og videre utdanningsløp frem mot fagbrev som helsearbeider.