Prisen deles ut på arrangement i Kinoen, 6. desember. 
Prisen er på kr 15.000.- + diplom.
Send forslag innen 1. november til postmottak@fauske.kommune.no