Det har oppstått en teknisk feil med sirkulasjonssystemet/renseanlegget som betyr at vi inntil videre stenger 

terapibasseng og plaskebasseng.    

Det øvrige anlegget er åpent som normalt.