Hittil har alle blitt fakturert 2 terminer i året, med forfall i mars og september. Nå kan du selv bestemme om du vil ha månedlig fakturering, eller fortsette med 2 terminer i året.  Betingelsen for å få delt opp i månedlig faktura er at du mottar faktura elektronisk. Det vil si at du må ha en avtale om eFaktura. Dette må du selv ordne i nettbanken din. I tillegg kan det kombineres med avtalegiro, hvis du ønsker automatisk trekk i banken.

Eiendommer med kommunale gebyrer på under kr 1.000,- vil bli fakturert 2 terminer i året. Avtalen om månedlig fakturering med Fauske kommune gjøres skriftlig etter du har opprettet eFaktura i banken på e-post-adresse: kommunale.gebyrer@fauske.kommune.no

For å få månedlig fakturering i perioden 01.01.2021 - 30.06.20201 må du ha sendt oss epost innen 01.12.2020. For perioden 01.07.2021 - 31.12.2021, må du sende oss epost innen 01.06.2021. 

Oppgi gårds- og bruksnummer, navn og adresse på eiendommen det ønskes å inngå avtale for. Gårds- og bruksnummer finner du på seeiendom.kartverket.no. Her kan du søke på vegnavn, adresser og du vil få fram gårds- og bruksnummer.