Tidligere har alle blitt fakturert 2 terminer i året, med forfall i mars og september. Nå kan du selv bestemme om du vil ha månedlig fakturering, eller fortsette med 2 terminer i året.  Betingelsen for å få delt opp i månedlig faktura er at du mottar faktura elektronisk. Det vil si at du må ha en avtale om eFaktura. Dette må du selv ordne i nettbanken din. I tillegg kan det kombineres med avtalegiro, hvis du ønsker automatisk trekk i banken.

Eiendommer med kommunale gebyrer på under kr 1.000,- vil bli fakturert 2 terminer i året. 
Avtalen om månedlig fakturering med Fauske kommune gjøres skriftlig til e-post-adresse: kommunale.gebyrer@fauske.kommune.no - etter du har opprettet eFaktura i banken.

Oppgi gårds- og bruksnummer, navn og adresse på eiendommen det ønskes å inngå avtale for. Gårds- og bruksnummer finner du på seeiendom.kartverket.no. Her kan du søke på vegnavn, adresser og du vil få fram gårds- og bruksnummer.

NB når du har gjort avtale om månedlig fakturering, er det ikke nødvendig å fornye denne. Avtalen vil løpe til den sies opp.