Tidligere har alle blitt fakturert 2 terminer i året, med forfall i mars og september. Nå kan du selv bestemme om du vil ha månedlig fakturering, eller fortsette med 2 terminer i året. Betingelsen for å få delt opp i månedlig faktura er at du mottar faktura elektronisk. Det vil si at du må ha en avtale om eFaktura. Dette må du selv ordne i nettbanken din. I tillegg kan det kombineres med avtalegiro, hvis du ønsker automatisk trekk i banken.

Vær oppmerksom på at eiendommer med kommunale gebyrer under kr 1.000,- kan ikke gjør en slik avtale og vil fortsatt få faktura to ganger i året. 

Når må du ta kontakt: for siste halvår av 2021, er det for sent å gjøre avtale. For første halvår 2022, må du ta kontakt innen 01.12.2021. Altså må du ta kontakt enten før 1. desember for avtaler som skal gjelde fra 1. januar året etter, eller før 1. juni  for avtaler som skal gjelde fra 1. juli.

Avtalen om månedlig fakturering med Fauske kommune gjøres skriftlig til e-post-adresse: kommunale.gebyrer@fauske.kommune.no - etter at du har opprettet eFaktura i banken.

Oppgi gårds- og bruksnummer, navn og adresse på eiendommen det ønskes å inngå avtale for. Gårds- og bruksnummer finner du på seeiendom.kartverket.no. Her kan du søke på vegnavn, adresser og du vil få fram gårds- og bruksnummer.

NB når du har gjort avtale om månedlig fakturering, er det ikke nødvendig å fornye denne. Avtalen vil løpe til den sies opp.