Om Frivillihet i sentrum:

Dette er «Din dag for ditt lag». Meld dere på, og vis dere fram. Bruk dagen til rekruttering og til informasjon. Vi setter av øvre torg i Fauske sentrum. I tillegg vil det bli aktivitet i havnebassenget og andre arrangementer i sentrum. Vi tar sikte på en flott åpning av «Frivillighet i sentrum»
 
Vi håper og tror på at vi kan få ei lang liste med lag og foreninger- og aktiviteter som dere kan by på denne dagen. Vi lager program og sørger for markedsføring. Men det blir også viktig at hvert enkelt lag og forening bruker sine naturlige kanaler for å spre «budskapet». 
 
Det er høst og oppstart av nytt år for mange. Derfor regner vi med at rekruttering er aktuelt. Da er dette anledningen for å «by på seg selv». Lag en aktivitet der besøkende kan få «en smak» av hva dere kan tilby. For vi mener at «all aktivitet» er folkehelse. Det å komme seg ut, snakke med andre, og bidra med det du kan. Det er folkehelse. 
 
Vi har et ønske og håp om at dette kan bli en tradisjon i folkehelseuka. At vi kan ha en talsperson i folkehelsekomiteen som straks årets Folkehelseuke er over, går i gang med planlegging av neste år. I år er det Arnstein Brochs ved Frivilligsentralen som har påtatt seg å organisere frivilligdagen. Vi samarbeider med idrettsrådets leder for bredest mulig deltakelse i årets frivillighetsdag.

Forslag:  

  • Lag ei god utstilling – vær kreativ 
  • Spre info til medlemmer   
  • Hva med å gjøre noe nytt?  
  • Aktiviteter og utfordringer er alltid populært 
  • Smaksprøver/mat trekker folk
  • Lag info ark/brosjyre med aktuell informasjon