Tale:

Styret for Fauske Frivilligsentral er jury for frivillighets-prisen. Følgende begrunnelse er gitt for at noen skal tildeles Frivillighetsprisen i Fauske for 2019.

Tre ulike forslagstillere har sendt inn forslag på årets kandidat. Forslagstillerne har begrunnet sitt forslag og juryen har valgt å trekke frem en sammensatt begrunnelse fra alle forslagstillerne.

 Prisen går til en person som setter frivillig arbeid for andre i høysetet. Vedkommende er et JA-menneske med et stort og varmt hjerte. Innsatsen i form av frivillig arbeid har vært utøvd gjennom flere tiår og i flere ulike råd, lag og foreninger i kommunen. Mange har lagt merke til den iherdige innsatsen som ligger bak alle mulige arrangement, tilstelninger, innsamlinger og loddsalg rundt om i kommunen.

Årets kandidat bruker mange timer per uke og legger hele sin sjel i at andre skal ha både glede og trivsel i sin hverdag. Vedkommende har et brennende engasjement for de eldste i kommunen, men fordeler også en stor innsats på arrangementer og loddsalg som kommer alle andre til gode, både liten og stor, friske og syke.

Det er få som kan måle seg med årets kandidat når det kommer til pågangsmot for å skaffe gevinster og sponsormidler til alle gode formål, der er vedkommende rå. Det er også svært få som kommer seg unna loddboka som kandidaten har ansvaret for.

Listen over ulike råd, lag og foreninger som vedkommende er tilsluttet er lang:

  • Støtteforeningen for Finneid hornmusikk og Saltensambandet
  • Fauske Demensforening
  • Helsetunets venner
  • Fauske menighetsråd
  • Fauske pensjonistforening
  • Driftsutvalget for Fauske Eldresenter

«Kandidaten gir så mye av seg selv til alle ho har rundt seg, og er en ekte hverdagshelt som virkelig fortjener prisen i år».

Årets kandidat er Eva Kristiansen, det er en stor glede å få be henne komme opp og motta Frivillighetsprisen for 2019.