Barna vil være på mottaket i Fauske inntil det blir gjort vedtak om oppholdstillatelse og bosetting i annen kommune, eller søknad om asyl avslås. Oppdraget som representant godtgjøres etter faste satser. Dersom du synes dette er interessant så kontakt oss på telefon 75 53 15 00 eller mail fmnopost@fylkesmannen.no