Med støtte fra Innovasjon Norge samarbeider kommunene i Salten om etablereropplæringen. Kravet om deltaking er en forretningsidé og gode norsk-kunnskaper.

Alle interesserte bes ta kontakt med førstelinjetjenesten i hjemkommunen for mer informasjon og søknadsskjema:

 Gerd Bente Jakobsen gbj@sorfold.kommune.no 90506096

Heidi Zakariassen heidi@faunakf.no 99868506

Elin Kvamme elin.kvamme@sukf.no 47703705

Sverre Andersen sverre.andersen@sjofossen-snu.no 47637638

Bjørnar Brændmo b.b@beiarn.kommune.no 99558250

Stine Estensen stine.estensen@mu.meloy.kommune 93400473

Per Løken            per.loken@steigen.kommune.no 99518744

Hilde Fredheim, hilde.fredheim@hamaroy.kommune.no  99264445

Kyrre Didriksen, kyrre.didriksen@bodo.kommune.no 99038110 www.startoppsalten.no

Innovasjon Norge samarbeider kommunene i Salten om etablereropplæringen. Kravet om deltaking er en forretningsidé og gode norsk-kunnskaper.