Det er kommet påstander om at Fauske kommune har brukt 10-11 millioner på juridisk rådgivning uten å ha dekning i budsjetter, og dermed bør granskes. Denne kritikken mener vi er uberettiget. De millionene som det pekes på i rapporten er brukt til prosjektering av flere ulike prosjekt og ulike fagområder i Fauske kommune de siste årene. Midlene er bevilget av kommunestyret i de enkelte prosjektene.

Leder av kontrollutvalget Odd Henriksen, har gitt denne kommentaren til Kommunal Rapport:

«Han sier det ikke er grunn til å spekulere i om det ligger mer i saken. – Det er ingen som tviler på behovet for å bruke det antallet millioner. Det har aldri vært kritikk på pengebruken, men på hvem som fikk levere tjenestene, sier han.»

UTTALELSE FRA INNKJØPSSERVICE ANGÅENDE SAK TIL KONTROLLUTVALGET (L)(213083).pdf

NOTAT SAKSNR 3415 - BRUK AV KONSULENTER, ADVOKATER OG PROSJEKTSTILLINGER (L)(150473_1_P)_O.pdf

Saken:                                                                                                                                                                     

-  Kommunestyret har gjennom forrige kommunestyreperiode gjort vedtak om prosjektering av prosjekter til en verdi av mellom 800 og 900 millioner (dette gjelder eks Vestmyra skole 380 mill., Sulitjelma skole 100 mill., allaktivitetshus 180 mill., teknisk bygg 130 mill. samt ny skole i Valnesfjord antakelig rundt 200 millioner)

- For å legge ut på anbud og prosjektere disse prosjektene har kommunen knyttet til seg kompetanse på ulike felt som eks juridiske tjenester, reguleringsplanarbeid, arkitekter, rådgivende ingeniører, rådgivere VVS, brann, elektrisitet, byggeledelse, byggherreombud mv. Dette er kompetanse kommunen ikke råder over i egen organisasjon og som må leies inn for i det hele tatt å kunne realisere prosjektene

- Disse rådgivere har vært innleid etter forutgående konkurranser, deriblant juridiske tjenester

- Juridiske tjenester brukes til utarbeidelse av konkurransegrunnlaget med prosjektering i mye større grad enn tidligere, og nyttes generelt til å lage anbudsutlysninger, inngå kontrakter, kvalitetssikre avtaler og ikke minst opp mot reglene innenfor offentlige anskaffelser som er et meget komplisert område

- Av de tre juridiske vurderinger som er gjort konkluderer to av tre advokater med at dette er korrekt utført. Disse utredningene ligger ved i saken, men er ikke publisert.