Tøyveske-biblioteket Les Høyt! er et bibliotektilbud fra Fauske bibliotek i samarbeid med Nordland fylkesbibliotek til barnehager i kommunen og første barnehage ut er Hauan barnehage.

Bøker i farta
I en travel hverdag er det ikke alltid lett å komme seg til biblioteket for å låne bøker, men med tilgang til Tøyveske-biblioteket i barnehagen er det enkelt for familier å få med seg bøker til hjemmet i farta. Familier kan låne med seg en tøypose med høytlesingsbøker hjem fra barnehagen, og deretter levere denne tilbake til barnehagen når de er ferdige med bøkene.

Tøyveske-biblioteket er nå på plass og henger på knagger i gangen i barnehagen. Vi har fylt posene med gode bøker tilpassa barn i aldersgruppa 0-3 år og 3-6 år. Alt fra bøker om klimaforkjemperen Greta Thunberg til billedbøker om snille monstre.

9 gode grunner til å lese høyt for barnet:

 • Høytlesing stimulerer fantasi, følelser, lek og drømmer hos barnet
 • Kunnskapen økes- barnet lærer mer
 • Barnet får økt selvforståelse ved å gjenkjenne seg selv og andre i bøkene
 • Barnet lærer å lytte
 • Språket blir bedre
 • Høytlesing øker ordforråd og språkforståelse hos barnet
 • Dere får en felles opplevelse
 • Dere får mer å snakke om
 • Det er rolig og trivelig å bli lest for!
  (Kilde: Bibliotekbamsen i Øvre Eiker)

https://fauskebibliotek.no/toyveskebiblioteket-les-hoyt/