Vis oss ditt yngdlingsområde i Fauske kommune. Fauske er både «Friluftslivets år-kommune» og «folkehelsekommune». Vi ønsker at enda flere skal bli kjent med flere av de mange områdene av vår flotte kommune, og trenger din hjelp.

Kriteriene for valg av kommunens mest attraktive friluftsområde er:

•Området skal: være tilgjengelig for mange, være et mindre avgrenset område, egne seg både til opphold og aktivitet, være naturpreget, men kan også være bebygd, være allment tilgjengelig for lovlig opphold og ferdsel, ha spesielle kvaliteter som gjør det attraktivt.

•Området bør: innby til et bredt spekter av aktiviteter, egne seg som en sosial møteplass, være attraktivt gjennom store deler av/hele året, kunne brukes i forskjellig vær, kunne nås av folk med funksjonsnedsettelser

Les mer om konkurransen her: http://friluft.salten.no. NB! Fauske har eget opplegg for kåringen – i samarbeid med Salten Friluftsråd.

Etter fristen vil en jury plukke ut noen steder som du kan stemme på via Saltenposten. Området som blir kåret får en premie på kr. 12.000. Premien skal brukes til et godt tilretteleggingstiltak. Forslagsstiller for vinnerområdet får en av Friluftsrådets populære t-skjorter. Resultatet av konkurransen blir offentliggjort i friluftslivet år-uke i september.

Til alle som sender inn: vi ønsker høyest mulig kvalitet på bildene. Vi må fritt kunne bruke bildene i sammenheng med konkurransen – fotografens navn påført bildet. Bruk utover dette, skal avtales i hvert enkelt tilfelle.