FHI gir retningslinjer for hvem som skal tilbys Influensavaksine og Koronavaksine. 

 

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.
 • Saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt eller bekreftet influensasyk tamfugl i henhold til risikonivå 3 i Mattilsynets Plan for forebygging og bekjempelse av aviær influensa. 

 

Koronavaksine - oppfriskningsdose anbefales for

 • personer i aldersgruppen 65 år og eldre
 • personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp 
 • ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom.

Anbefalt intervall siden forrige vaksinedose bør være minimum 4 måneder. 

Denne anbefalingen om å ta ny oppfriskningsdose gjelder også dersom du nylig har gjennomgått en koronainfeksjon. Det bør ha gått minimum 3 uker fra gjennomgått sykdom til vaksinasjon. Det kan gjerne gå lenger tid enn 3 uker, siden det trolig vil gi en enda bedre respons på vaksinen. 

 

Kan vaksiner gis samtidig? 

Koronavaksine og influensavaksine kan gis samtidig. Korona og pneumokokkvaksine kan ikke gis samtidig. Influensa og pneumokokkvaksine kan gis samtidig. 

OBS: Dersom du har tatt en vaksine må det gå 7 dager før du får ny vaksine dersom de ikke settes samme dag. 

 

Vi har  Pneumokokkvaksine men den kan ikke kombineres med koronavaksine.