Fra og med mandag 23 august, kl. 09:00 til fredag 27. august vil det pågå arbeider i kryss Einerveien/ Rognveien. Einerveien vil i denne perioden bli helt stengt for biltrafikk.
Vegstengningen er drøftet med Salten Brann. Nærmeste brannkummer er i Heggveien nedenfor og Rognveien, og disse dekker en eventuell brann i Einerveien. 

Vi har videre hatt befaring med representant for ambulansene. Eventuell syketransport i stengeperioden gjøres ved bruk av båre. På dag og ettermiddag vil egne mannskaper bistå ambulansepersonellet. På kveld og natt vil det anlegges en gangbane forbi anleggstedet. I tillegg vil det være et kjøret Øy innenfor anleggsområdet i Einerveien for syketransport.

Søppeldunker vil mandag 23. august på ettermiddagen bli hentet av egne mannskaper og fraktet utenfor anleggsområdet. Vi ber alle om å merke egne søppeldunker med navn og adresse.

Alle kjøretøy i Einerveien må parkere utenfor arbeidsområdet i perioden. Vedlagt er kart som viser alternative parkeringsmuligheter for beboere i Einerveien. 

Dersom det skulle være behovfor praktisk hjelp av noe slag kan enhet VVAs vakttelefon (tlf. 41,664876) kontaktes på kveld og natt eller ta kontakt med vår bas Biørn Einar Eide (tlf. 97968803) på dagtid. Fauske kommune beklager de ulemper vegstengingen har for beboerne
i Einerveien.