• Sulitjelma: onsdag 15. mars kl. 18-20 på Folkets hus
  • Fauske sentrum og omegn: torsdag 16. mars kl. 18-20 i Kaféteriaen på Helsetunet 2
  • Valnesfjord: torsdag 23. mars kl. 18-20 på Helse- og sosialsenteret på Strømsnes

 

HOVEDTEMA som vi ønsker innspill på i møtet:

Aldersvennlig samfunn: innledning ved Anne Berit Rafoss, Senteret for et aldersvennlig Norge og Per Håkon Hanssen og Ørjan Bendiksen, Fauske kommune, samt Mona Hanssen, Fauske kommune og Nasjonalforeningen for folkehelsen Fauske demensforening

Forebygging, frivillighet, aktivitet og fellesskap: innledning ved Carine R. Sollund, Fauske Frisklivssentral

Innspill kan for eksempel være å peke på:

  • Utfordringer ved dagens situasjon
  • Ønsker /en ønskesituasjon
  • Tiltaksforslag

Det vil også bli gitt en kort orientering om planarbeidet samt at representant fra i de respektive nærmiljøutvalgene vil si noe om utfordringer og ønsker sett fra deres side.

Velkommen!

Her er lenke til planprogrammet.

 

Arrangør: Fauske kommune i samarbeid med nærmiljøutvalgene