• Dørene til sykehjemmene er fortsatt låst, og egne nøkkelkort skal ikke benyttes.
 • Besøk må avtales med aktuell avdeling. Du vil bli møtt av personell fra avdelingen ved ytterdøren. Telefonnumrene til avdelingene står på kommunens hjemmeside.
 • Alle besøkende må være friske og ikke ha noen form for symptomer på luftveisinfeksjon, feber, magesmerter, nedsatt smaks eller luktesans.
  Alle besøkende må skrive seg inn i en besøksprotokoll, hvis dette ikke er ønskelig kan ikke besøket gjennomføres. Loggen slettes etter 10 dager.
 • Alle besøkende skal utføre håndhygiene ved ankomst, og når man forlater avdelingen.
 • Dersom du som besøkende har vært i sosiale sammenkomster de siste 10 dagene, og det ikke har vært en meter avstand mellom de som var til stede, bør du holde to meter avstand til den du besøker.
 • ​Det settes en grense på 5 ulike besøkspersoner til hver pasient.
 • Max to besøkende samtidig.
 • Det er lov å ta med pasienten ut, men ikke til privat hjem, butikk eller kafe.
 • ​Det tillates ikke bilkjøring i privat bil da det ikke er mulig å holde 1 meters regelen.
 • Pasienten kan ta imot gaver, blomster og lignende
 • Hvis besøkende har med mat skal alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas.
 • ​Alle overflater og kontaktpunkter i besøksrom blir desinfisert før og etter besøk. Dersom beboer har påvist Covid -19, er det egne regler for besøk.
 • Besøkende som har vært i områder med stort smittepress bør ikke komme på besøk før det er gått 10 dager.
 • Ved alvorlig sykdom hos pasient kan det avvikes fra disse reglene. Det gjelder da egne rutiner.

Disse reglene gjelder fra 11.11.2020