PROGRAM:

Kl. 18.00 Fra bru til bru, ny vei Fauske - Bodø ved prosjektleder Kenneth Svendsen

Kl. 18.30 Hvordan få en attraktiv småby ved Heidi Ramsvik

Kl. 18.50 Workshop, Hvordan utvikle sentrum?, med spesiell vekt på Sjøgata frem til ny E6 kommer

Kl. 19.40 Presentasjon fra gruppene


Påmelding innen 19 mai; kenneth.svendsen@fauske.kommune.no