Fauske demensforening markerer den internasjonale alzheimerdagen 21.9 med et møte på Fauske hotell på kvelden denne dagen - kl. 19.00 - 20.30. Temaet er et mer demensvennlig samfunn, og er beregnet på politikere og kommunens næringsliv. Hvordan møte personer med demens med  forståelse respekt og støtte i dagliglivet. Per Olaf Fure fra fylkeskontoret vil forelese om dette temaet. Det handler blant annet om å vurdere å gi opplæring om demens til de som jobber ved lokale kafeer, frisører, drosjer, matbutikker og kommunens servicetorg? Det er midler fra tv-aksjonen 2013 som skal brukes til tiltaket. Les mer her: http://nasjonalforeningen.no/tilbud/demensvennlig-samfunn/