I romjula blir det mulig med egentrening på følgende dager:

23., 27. og 30. desember, samt 2. og 3. januar blir det åpent fra 10:00 – 13:00 på treningsrommet på Helsetunet 2.

Frisklivssentralen ønsker dere alle en god og aktiv advents- og juletid :)