Nils-Are Johnsplass tar over etter Ole Reidar Sollund som innehar stillingen i dag. Johnsplass har 4 år i Bodø kommune. I tillegg til rådgiverjobben i Bodø kommune, har han hatt jobben som leder av tildelingskontoret i 1 år og stabsleder Helse- og sosialavdelingen en periode. Før dette har han vært ansatt hos DIPS ASA i Bodø, iTet Bodø og Universitetssykehuset Nord-Norge som leder for utviklingsseksjonen IT-avdelingen. Av utdanning er Johnsrud statsviter. Han har adresse i Bodø, og starter i jobben senest 1. mars.