Utsmykningsprosjektet vil foregå over flere år, og til slutt omfatte ti skulpturer. Skolebarn i alle landsdeler vil etter hvert delta, men oppstarten skjer i landets nordligste landsdel.

 I invitasjonen som er sendt til skolene i Nord-Norge blir elevene oppfordret til å tegne, skissere eller modellere et forslag til en skulptur. Forslagene skal sendes inn innen 15. januar neste år, og bli vurdert av en jury. Deretter vil en, kanskje to, vinnerforslag bli satt i produksjon av profesjonelle håndverksbedrifter med barnas formgivning som arbeidstegning.

Det er også lagt ut informasjon om skulpturkonkurransen på Kongehusets nettside:

http://www.kongehuset.no/artikkel.html?tid=130398&sek=112472