Den nye kommunalsjefen har utdanning som siviløkonom fra UIN. Videre har han bachelor of Business and Administrastion fra Pacific Lutheran University samt er høgskolekandidat i fiskeriøkonomi fra høgskolen I Bodø, nå UIN.

Før jobben ved Arbeidslivssenteret var Mikkelsen rådmann i Gildeskål kommune i tre år. Fra 1995 til 2012 hadde han ulike stillinger ved Høgskolen i Bodø, senere Universitetet i Nordland. Han var studierådgiver, kontorsjef og de siste 10 årene fakultetsdirektør.

Vi er svært fornøyde med å få ham inn i stillingen som kommunalsjef etter Frank Bernhardsen som går av med pensjon ved nyttår.

Mikkelsen tiltrer stillingen 1. januar 2016.