For våre bygg: vi ber besøkende registrere seg (frivillig) der det ligger lister for besøksregistrering. Skriv inn  navn, telefonnummer, dato og klokkeslett – og hvem du besøker. Dette med tanke på smittesporing dersom det skulle oppstå smitte. Listene blir makulert etter 14 dager. Det er kun Fauske rådhus som har endret åpningstid, det vil si at de har stengt.  

Kommunens basseng: åpent for skolesvømming, svømmekurs, svømmetrening, konkurransesvømming med arrangør, rehabilitering og opptrening. 

Fauske bibliotek: Ingen vesentlige endringer bortsett fra krav om munnbind der du ikke kan overholde en meter. Vi oppfordrer deg til å finne informasjon på bibliotekets hjemmeside, og gjerne benytte deg av takaway ved å sende bestilling til mailto:bibliotek@fauske.kommune.no eller ringe 75 60 40 50.  

Fauske kino: Max. 50 personer i salen = tilstrekkelig avstand. 
Kulturskolen: Gjennomfører flytting til Teletunet. Har ingen undervisning for tiden. Fritidsklubber: Max. 20 besøkende. 

Barnehager og skoler: skal drives på gult nivå. Grunnskoler og barnehager skal ha beredskap for rask overgang til rødt nivå. Det kan være aktuelt for enkelte barnehager å redusere noe i forhold til åpningstid morgen/kveld. Hver enkelt barnehage sender ut informasjon om dette til sine foreldre/foresatte hvis det gjennomføres.  

Skolene vurderer smittesituasjon og bemanning fortløpende, og kan komme til å iverksette digital undervisning/hjemmeundervisning på kort varsel, men da kun for ungdomsskoleelever. Informasjon om dette sendes ut fortløpende. Det anbefales å følge med på skolenes -og barnehagenes informasjonssider. 

Møter/kontakt med oss: Vi oppfordrer alle om å bruke telefon eller mail, finne kontaktinformasjon til ansatte under Kontakt oss på hjemmesiden., eller sende henvendelse via vår hovedmail: postmottak@fauske.kommune.no

Korona: vi har kjørt opp tempo på vaksinering og satt opp mange ekstra dager. Vi oppfordrer alle til vaksinere seg enten det er første, andre eller tredje dose. Vaksinen er gratis. Du kan bestille time her, eller ringe 75 60 46 50. Hvis du ringer må du være forberedt på ventetid.  

Åpningstider å merke seg:  
Servicetorg/sentralbord: kl. 10.00 – 14.00 (alle hverdager) 
Fauske bibliotek: Kl. 12.00 – 19.00 (tirsdager), kl. 12.00 – 15.00 (torsdag + fredag) 
Plan og utvikling: alle bortsett fra byggesak har telefon- og besøkstid hverdager kl. 10.00 – 14.00. Byggesak har telefon- og besøkstid tirsdag og torsdag 10.00 – 14.00.  
Tildelingskontoret: Telfon og besøkstid tirsdag og torsdag kl. 11.00 – 15.00. 
Boligkontoret: telefon- og besøkstid tirsdag og torsdag 10.00 – 14.00