Koronavaksineringen avtar og det er derfor ikke behov for å organisere dette som en massevaksinering lengere. Kommunen har fortsatt beredskap og vil følge anbefalinger fra regjeringen og FHI. 

I Fauske kommune vil alle tre legekontorene ha ansvaret for vaksineringen: Brygga legekontor, Fauske legesenter og Valnesfjord legekontor. 

Les mer om vaksineanbefalinger HER 

 

SOMMEREN 2022:

Under sommerferieavvikling vil det være redusert kapasitet for vaksinering fra og med 27.06.22 til og med 31.07.22. Vaksine vil først og fremst tilbys personer der det haster med å bli vaksinert.