Foto: Fra øvelsen torsdag 28.11. - kommunestyresalen Fauske kommune. Her her krisestaben hentet inn eksperthjelp fra IKT - og blir informert om status. Fra v. Geir Mikkelsen (rådmann), Marlen Rendall Berg (ordfører), Berit Vestvann Johnsen (loggfører), Roy Johansen (IKT), Trond Heimtun (kommunalsjef Eiendom, plan og samfunnsutvikling), Terje Valla (kommunalsjef Oppvekst og kultur), Nils-Are Johnsplass (kommunalsjef Helse og omsorg). Ikke tilstede Monica Johansen (loggfører). Foto: Gull H. Pedersen

Scenarioet var "Hacking av kommunale IKT-systemer", som er regnet som den hendelsen som har høyest risiko i Risiko- og sårbarhetsanalyse for Salten fra 2017» - ROS Salten 2017. Det  ble øvd på scenarioer der noen hadde tatt seg inn i kommunens datasystemer og kunne forsyne seg av sensitiv informasjon - blant annet skjermede dokumenter og helseopplysninger. På denne måten fikk de deltakende kommunene en sjelden mulighet til å øve IKT-baserte scenarioer. Krisestabene og IKT-avdelingene fikk testet ulike utfordringer og ikke minst fikk de en gjennomgang av planverket for dette området. 

Øvelsen ble til gjennom Beredskapsforum Salten som er et samarbeid mellom alle kommunene i Salten. Representanter fra politi og Fylkesmannen i Nordland deltok i øvelsen som ble styrt fra Norlab ved Nord universitet. Ny personvernforordning (GDPR) og økende trusselbilde mot kommunenes IT-systemer gjorde det valgte scenarioet svært aktuelt og gav nyttige erfaringer. 

Her foto fra spillstab og arrangør: fra v. Tom Seljeås (beredskapsleder Fauske kommune), Linda Salemonsen (spillstab) og Hege Christin Stenhammer [ leder Norlab Nord Universitet. Foto: Stig Bjørnar Karlsen

øvelse hacking foto Stig Bjørnar Karlsen