Kjært barn har mange navn - akkurat som kveldens kulturprisvinner. Jeg skal gi dere noen hint. De som stikker av med prisen i kveld, er ei frivillig teatergruppe som holder til i Valnesfjord på Kulturhuset Utsikten. Der tilbys det et ukentlig fritidstilbud for barn og unge i alderen 8 til 18 år, under ledelse av Kjersti Falck. De som deltar møtes til moro, glede, utvikling og utfoldelse. Til grunn ligger filosofien om at alle skal få utfordringer. Flere av de barn og unge som er med på dette tilbudet har virkelig funnet sin arena for egenutvikling og mestringsfølelse. Organisert idrett passer ikke for alle, så dette er et veldig flott og kjærkommet tilbud. Gruppa har stor glede av å øve på teater, men samtidig munner arbeidet deres alltid ut i solide forestillinger…til stor glede for publikum! Det som er ekstra formidabelt… er at tilbudet i største grad er tuftet på frivillighet og dugnadsarbeid. Foreldre, søsken og andre frivillige stiller opp og syr kostymer, lager mat, sminker, snekrer og maler rekvisita og kulisser, setter lys og lyd og på alle tenkelige vis bruker tiden sin for at de unge skal ha gode arbeidsvilkår for å utvikle seg som utøvere. Derfor der det en stor ære og glede å få være her i dag, og på vegne av oppvekst- og kulturutvalget så overrekker jeg Fauske kommunes kulturpris for 2019 til… ja, ka ska man si… De har kalt seg Små-Tøvat, Ganske-Tøvat, og for alt jeg vet har de bytta navn igjen, så for å være sikker – gratulerer til Tøvat!

Prisen besto av kr. 15.000 som kan brukes til enda mer utvikling av teatergruppa.