Fauske kommune er inne i en aktiv og spennende periode med en rekke større utbyggingsprosjekter innenfor skole og eiendom samt flere spennende faglige utviklingsprosjekt.

Vår nåværende kommunalsjef går fra nyttår 2015/2016 av med pensjon og vi søker hans etterfølger.

Fauske kommune er administrativt organisert i tre samhandlingsområder, Rådmannens stab, Helse og omsorg samt Oppvekst og kultur. Hvert område ledes av en kommunalsjef.

Kommunalsjef stab er rådmannens stedfortreder og har resultatansvar innenfor eget ansvarsområde som omfatter fellesfunksjoner i rådmannens stab samt plan og tekniske tjenester. I tillegg har stillingen det overordnete ansvar for sekretariatsfunksjonen for det politiske nivå samt koordineringsansvar opp mot Fauske Eiendom KF og Fauna KF. Kommunalsjefen har også ansvaret for oppfølgning av kommunens investeringsbudsjett.

Fauske kommunes strategiske ledergruppe skal være kjennetegnet av høy grad av profesjonalitet, tydelig kommunikasjon, samspill og medvirkende lederskap.  

Videre møter kommunalsjefen på vegne av rådmann i en rekke råd, utvalg og nemnder.

Vi søker kandidater som har:

 • Relevant høyere utdanning

 • Gjerne erfaring fra kommunal sektor

 • Ledelseserfaring

 • Kunnskap og erfaring i ressursstyring

 • Evne til omstilling og utvikling

 • Erfaring fra prosjektledelse

 • Høye ambisjoner og interesse for utvikling av lokalsamfunnet og kommunen som tjenesteleverandør

Vi tilbyr:

 • Spennende utfordringer og varierte arbeidsoppgaver

 • Store påvirkningsmuligheter i organisasjonen

 • Godt arbeidsmiljø med kompetente medarbeidere

 • Konkurransedyktige betingelser

 • Svært god pensjonsordning gjennom KLP

Søkere må trives med høy aktivitet, høyt arbeidstempo og stille høye krav til seg selv.

Lønn og øvrige vilkår etter avtale.

Det vil bli utarbeidet egen lederavtale med rådmannen.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at søkere til stilling i Fauske kommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven § 25. Dersom dette blir aktuelt vil vi ta kontakt med deg på forhånd.

Annonseselgere og rekrutteringsbyrå anmodes om å avstå fra å ta kontakt.

For nærmere informasjon:

Ta kontakt med rådmann Even Ediassen på tlf. 75 60 40 22 / 952 33 825, personalsjef Ingrid Alterskjær på tlf. 75 60 40 27 / 957 57 824 eller nåværende stillingsinnehaver Frank Bernhardsen på tlf. 75 60 40 17 / 950 60 027

Søknadsfrist: 5. juli 2015

Du kan også se utlysningsteksten her: http://www.webcruiter.no/WcMain/AssignmentSearch.aspx?company_id=443108668