Siden 16. oktober har 297 pasienter fått SMS med lenke til et elektronisk spørreskjema. Men knappe 88 besvarelser er kommet inn.

- Nå er vi redd for at hele undersøkelsen kan bli bortkastet! Vi trenger minst 200 pasientsvar for å kunne stole på resultatene av brukerundersøkelsen!, sier avdelingsleder Ellen Vollan og kommuneoverlege i Saltdal kommune Kjell Gunnar Skodvin. De legger til at alle de innkomne besvarelsene er anonyme, så det er ikke mulig å finne ut hvem som har svart og hvem som ikke har svart.

Undersøkelsen fortsetter i første omgang til vi får over 200 svar. Spørreskjemaet, som besvares på få minutter inneholder spørsmål om pasientens opplevelse av tilgjengelighet, ventetid, organisering, faglig dyktighet og oppfølging. Svarene bearbeides av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, og kan gi legevakta verdifull hjelp til utvikling og forbedring.