Fra april blir egenandelen høyere og inntektsgrensene lavere. Støtte til strøm blir avviklet samtidig.

Fra april blir egenandelen høyere og inntektsgrensene lavere. Støtte til strøm blir avviklet samtidig.

Endrete satser gjør at om lag 25 000 husstander vil miste retten til bostøtte for april på grunn av lavere inntektsgrenser. I tillegg vil om lag 45 000 søkere får redusert bostøtten med i gjennomsnitt 700 kroner per måned.

De nye inntektsgrensene ligger på husbanken.no og kalkulatoren er oppdatert med nye satser. Vedtaket for april blir sendt ut 15. mai.