• Matrikkel stenges for all oppdatering i perioden 13. desember 2019 kl. 18:00 til utløpet av 1. januar 2020. Totalt ni virkedager.  
  • Grunnbok stenges for all oppdatering i perioden 27. desember 2019 kl. 20:00 til utløpet av 1. januar 2020. Totalt én virkedag.

Dette for å sikre at kommune- og regionendringene blir ivare­tatt i matrikkel og grunnbok fra 1. januar 2020, når reformene trer i kraft.

 Konsekvenser:

  • Ingen matrikkelføring i noen av landets kommuner i perioden matrikkelen er stengt. Dette betyr bl.a. at eiendomsdannelse, adressering eller bygnings­registering ikke kan utføres.
  • Ingen innsending av matrikkeldokumenter til tinglysing.
  • Ingen føring av konsesjon i matrikkelen. Egenerklæringsskjema kan sendes på papir.
  • Ingen tinglysing i perioden grunnboken er stengt.

Kartverkets innsynstjenester, eksempelvis Seeiendom.no og E-handel, er tilgjengelige gjennom hele perioden som registrene er stengt.

NB: Tjenestene vil vise data fra stengetidspunktet.

 

Kilde: Kartverket

HER kan du lese mer om kommune- og regionreformene.