Olje- og energiminister Terje Lien Aasland besøkte kommunene Fauske og Sørfold på mandag. Ministeren var innom både SKS og Elkem under sitt besøk. Tema var tilgang på nok kraft for fremtidens behov og utvikling, både for eksisterende næringsliv og nyetableringer som skaper sysselsetting.