Musikkbingene i Sulitjelma og Valnesfjord har erfaringsmessig nesten ikke vært brukt. Instrumentene i Sulis er utlånt til Sulitjelma skole som et kjærkomment tilskudd til musikkundervisningen. I Valnesfjord har ungdomsklubben kjøpt/overtatt instrumentene som idag befinner seg i klubblokalet på Strømsnes.

Dermed står vi med to tomme containere som vi nå vil flytte til Fauske. Containerne vil bli plassert i tilknytning til  den som står ved Samfunnshuset, Fauske.   Vi regner med at de vil være tilkoblet elektrisitet/oppvarming og kan benyttes som øvingslokaler like over nyttår, men da med egne/private instrumenter.