Vi vil ha vaksinering i kommunestyresalen disse dagene:

mandag 20.12 fra kl. 12-18 med mulighet for drop-in                    

tirsdag 28.12 fra kl. 10.30-13.30 med mulighet for drop-in

onsdag 29.12 fra kl. 10.30-13.30 med mulighet for drop-in

I uke 1 er det satt opp vaksinering 05.01, 06.01 og 07.01

Målgruppen er:

 • Uvaksinerte og delvis vaksinerte
 • Barn som har fylt 12 år og ikke fått 1 dose
 • De fra 45 år og oppover.
 • Helsepersonell
 • De over 18 år med disse underliggende sykdommene skal også prioriteres:
  • Organtransplantasjon  
  • Immunsvikt  
  • Hematologisk kreftsykdom siste fem år  
  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
  • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hoste-kraft eller lungefunksjon (for eks. ALS og cerebral parese)  
  • Downs syndrom
  • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon 

Husk at intervallet for alle i målgruppen nå er 4,5 mnd. Intervallet vil bli kontrollert når du møter til vaksinering, og timen flyttes ved for tett intervall.
Det oppfordres til å fremskynde timen om dette er mulig ut fra intervallet. Det kan gjøres i
Helseboka eller ved å ringe vaksinetelefonen 76 50 46 50 hverdager mellom 9-11.
Tilbudet om vaksine gjelder alle som oppholder seg i kommunen.