- Bedriften er en god representant for byggebransjen som vi stolt av å ha i vår kommune, sa ordfører Siv Anita Johnsen Brekke da hun delte ut Næringsprisen for 2014 til Ole og Gitte Dahl i Dahl bygg. Du kan lese begrunnelsen som ble lest opp av ordfører her:
Fauske kommunes
næringspris
2014

Fauske formannskap har enstemmig besluttet å tildele kommunens næringspris for 2014
til Dahl-Bygg AS

Bedriften Dahl-Bygg AS ble etablert i 2006. Før det hadde gründeren, Ole Dinesen Dahl drevet sitt eget enkeltpersonforetak siden 1995.  I løpet av en 10-års periode har bedriften utviklet seg fra enmanns bedrift til i dag å ha 16 fast ansatte samt flere innleidde etter behov.

Hovedsatsningen er på boligmarkedet, både eneboliger og leiligheter og fra 2007 har Dahl-Bygg vært forhandler for Systemhus i indre Salten.

I en femårs periode, fra 2010, har Dahl-Bygg samarbeidet med Indre Salten Boligbyggelag (ISBBL) om bygging av leiligheter, noe som har resultert i mange boenheter, så langt 60 leiligheter i flere-leilighetsbygg og et stort antall garasjer.

Bedriftseieren er opptatt av sosial boligbygging i så måte oppleves  samarbeidet med ISBBL som givende og  meningsfylt.

Samarbeidet med Husbanken ved bygging av 24 leiligheter på Straumen i Sørfold har også vakt oppmerksomhet og har i Husbank-systemet fått betegnelsen «særlig vellykket prosjekt». 

Bedriftslederen vektlegger at kvalitet og sikkerhet skal være fundamentet for alt arbeid som gjøres i bedriften. Bedriften har nylig oppgradert HMS arbeidet og gjennomført omfattende kursing av alle ansatte og investert i sikkerhetsutstyr.

Bedriften satser offensivt, leser markedet godt og tilpasser seg det. Som et bevis på dette kan det nevnes at bedriften ble utnevnt som årets forhandler i Systemhus i 2014. Også det faktum at bedriften har oppnådd status som Gaselle-bedrift i 4 år viser at bedriften satser og lykkes. Gasselle-bedrifter er vekstbedrifter som kåres av Dagens Næringsliv hvert år og som må oppfylle krav innenfor omsetning, regnskap og driftsresultat for å komme i betraktning.

De siste par årene har bedriften tilbudt sine kunder et nytt produkt som er veiledning innenfor form og farge, et tilbud som er godt mottatt av kundene som der kan få kyndig hjelp til innredning av sin nye bolig. 

Bedriftslederens drivkraft er å skape noe positivt for andre, finne gode løsninger og bidra til at flest mulig skal kunne eie egen bolig.
Han har bygd opp en solid bedrift med allsidig tilbud innenfor boligbygging. Etter 20 år i bransjen ser han fortsatt muligheter og ser framover.

Bedriften er en god representant for byggebransjen som vi stolt av å ha i vår kommune.

Lykke til med næringsprisen for 2014.