Toktet vil gjennomføres med fartøyet MS Sørøysund og har som mål å fjerne flest mulig av gjenværende forlatte skjellanlegg av hensyn til miljø og sjøsikkerhet. Avfall som tas opp av sjøen vil leveres til godkjente avfallsmottak. Dersom det er spørsmål om prosjektet kan følgende personer kontaktes:


Prosjektleder Anniken N. Aasjord, tlf. 482 36 944, anniken.aasjord@kystverket.no

eller Thomas Jensen, tlf. 959 68 389 thomas.magnus.jensen@kystverket.no
 

Vedlagt er en rapport som lister opp lokaliteter som er aktuelle for fjerning.

Forlatte blåskjellanlegg Nordland 2020 - Anskaffelse.pdf