Skriftlig henvendelse: Fauske kommune, Brukerkontoret, boks 93, 8201 Fauske.

Innskudd kr. 13.415. Felleskostnader per mnd. kr. 6.200